بزرگراه 61 یارد فروش در میسوری

61 مایل در ایالت میسوری در بزرگراه 61

شکار گنج در مسیر Route 61 در میسوری هر سپتامبر در بزرگراه 61 Yard Sale. خریدار گاهی اوقات آن را 61 مایل درخت فروش می نامند زیرا این فاصله تقریبی مسیر است که از جکسون تا بلومزدیال فاصله دارد. در حال حاضر ترافیک را به کسب و کارهای محلی در مسیر راه می دهیم؛ در حال حاضر، Highway 61 Yard Sale در حال حاضر دارای 300 فروند فروش در هر سال است.

مسیر:

تاریخ و زمان:

بزرگراه 61 یارد خرید نکات خرید:

فروش در بزرگراه 61 یارد فروش

اگر میخواهید در خیابان 61 Highway 61 خریداری کنید اما در طول مسیر زندگی نمیکنید، تعدادی گزینه در دسترس وجود دارد:

برای اطلاعات بیشتر: