بهار حزب تم برای کودکان و نوجوانان

پس از فصل زمستان طولانی، مقاومت در برابر تماس با بهار، سخت است که ما را بیرون بکشیم. جذابیت خارج از منزل ممکن است قوی باشد برای بچه ها، که به سرعت تب کابین خود را به تب بهار تبدیل می کنند. خوشبختانه، تقویم بهار انواع مختلفی از تعطیلات و مواردی را برای آنها به ارمغان می آورد تا برخی از انرژی را جشن بگیرند و اخراج کنند. و در کجا بهتر است از حیاط، باغ و یا هر فضای آزاد در آن استفاده کنید؟ مناظر و صداهای طبیعت که به زندگی می اندیشند، محیط مناسب برای این تم ها را به ارمغان می آورد.