گل های غیر معمول برای باغ

گل های نادر برای چشم انداز و ظروف شما

آیا شما هر ساله با یک دسته از گل همیشه بهار و بی حسی در مرکز باغ خسته می شوید؟ بر خلاف بسیاری از موارد نادر که علاقه مندان به دنبال آن هستند، شما به کیف پول چربی نیاز ندارید تا نمونه های غلیظ گل را به مجموعه باغ خود اضافه کنید. بسیاری از گل های غیر معمول نه تنها ارزان هستند، بلکه به همان اندازه آسان به نظر می آیند .

گرچه این گلها هرگز سبز و کیهان را به عنوان گلهای باغ گل جایگزین نخواهند کرد، لذت بردن از گل های غیر معمول برای چالش، و یا به عنوان یک قطعه گفتگو. بسیاری از گل های غیر معمول، گرمسیری مناسبی هستند، اما در این لیست برخی از گیاهان مقاوم نیز وجود دارند. این که آیا شما آفتاب یا سایه دارید ، یا به دنبال یک انگور نادر یا یک گیاه غربالگری نطری هستید، یک گل برجسته در این لیست برای باغ شما وجود دارد.