خس خس خس خس خسرو

چگونه برای جلوگیری از درخت چمن زدن

حتی مشتاقان تبهکار حیاط خلوت ممکن است آرزو کنند که هرگز پرندگان را جذب نکنند وقتی که دندان ها به خانه، عرشه، دودکش، حصار یا سایر سازه ها آسیب می رسانند. خوشبختانه، بسیاری از راه های امن و آسان برای جلوگیری از دندانه دار کردن و جلوگیری از حفره های ناخواسته وجود دارد.

چرا دروغ می گویی؟

اولین گام برای به حداقل رساندن آسیب دندانی این است که یاد بگیرند که چرا پرندگان پرچین می شوند. به طور کلی، دندان ها به دلیل یکی از سه دلیل می شوند:

اگر متوجه شوید که چرا دندان ها باعث آسیب می شوند، می توانید اقدامات موثرتری را برای جلوگیری از این رفتار ناخواسته انجام دهید.

روش های کنترل زالو

دو روش برای جلوگیری از آسیب دیدن دندان ها وجود دارد. پرندگان می توانند به طور کامل از بین بروند و مجبور به حرکت در جاهای دیگر می شوند و یا می توانند به سادگی به منطقه ای متفاوت اما مجاور هدایت شوند. بسته به شرایط و نوع آسیب پرندگان باعث می شود پرندگان ممکن است بخواهند درختان در نزدیکی خود را نگه دارند، اما اگر آنها مشکل ساز باشند، ممکن است تاکتیک های بازدارنده دالیلی کامل باشد.

دور زدن دندان ها می تواند آنها را در یک منطقه نگه دارد اما آنها را از حفاری، ضرب و شتم و یا درامز استفاده می کند.

اگر پرندگان به تغییر مسیر ساده پاسخ ندهند، راه های قوی تر برای از بین بردن دندان ها به طور کامل ممکن است ضروری باشد.

برای موثر بودن، چندین روش بازدارنده دندانه را یک بار ترکیب کنید. پرندگان به سرعت به یک روش استفاده می شوند و ممکن است آنها را از بین ببرند، اما روش های متعددی می تواند بسیار مشکل باشد و آنها را برای فعالیت های خود آسان تر می کند.

دودکش برای جلوگیری از

مهم نیست که چقدر گرگ وحشی مزاحم است، بعضی از روش ها برای از بین بردن دندان ها هرگز نباید استفاده شود.

در موارد شدید، حتی با استفاده از چندین بازدارنده های دودکش ممکن است موثر نباشد. اگر این اتفاق می افتد، تماس با ادارات کنترل حیات وحش محلی یا شرکت های کنترل آفات با تجربه در تخریب پرندگان خربزه می تواند آخرین اقدام برای جلوگیری از آسیب های خانه دندانی باشد. با این حال، اکثر پرنده ها هیچ مشکلی در دزدی کردن درخت دودکش ندارند، فقط زمان و آزمایش برای تعیین روش های مؤثر برای دندان های مختلف در خانه های مختلف نیاز دارد.