5 بهترین واشر و خشک کن قابل انبار برای خرید در سال 2018

صرفه جویی در فضا با این duos ماشین لباسشویی و خشک کن

اگر می خواهید فضا را در اتاق لباسشویی صرفه جویی کنید، ممکن است بخواهید در یک واشر و خشک کن بمانید. این دستگاه ها در کنار هم قرار می گیرند، اما هنگامی که آنها را به سمت بالا قرار می دهید، می توانید فضای کف اتاق را به نصف برسانید.

در مورد واشر و خشک کن های انبساطی دو گزینه اصلی وجود دارد. اول، شما می توانید دو دستگاه جداگانه جداگانه خریداری کنید و آنها را یکی یکی در بالای دیگر نصب کنید. ناکامی این موضوع این است که برخی از مدلها نیاز به "کیت انباشته" اضافی برای نگهداری وسایل در محل دارند. گزینه دوم این است که یک دستگاه شستشو و خشک کن را قبل از انباشته کنید. این ها معمولا کوچکتر هستند و نمی توانند جدا شوند.

در اینجا برخی از بهترین شستشو و خشک کن های قابل انعطاف که می توانید برای صرفه جویی در فضا در خانه خود داشته باشید.