نکات فنگ شویی برای یک مجلس T-Junction

راهنمایی های فنگ شویی برای بهبود انرژی به چالش کشیدن یک خانه T-link

به دلیل دلایل مختلف، یک خانه T-junction با نام فنگ شویی در نظر گرفته شده است. دلیل اصلی بد شهرتی فنگ شویی یک خانه T-link این واقعیت است که انرژی جهانی (به نام Chi ) بیش از حد از جاده به سمت خانه عجله دارد؛ این منفی بر انرژی تمام خانه تاثیر می گذارد.

در بسیاری از موارد، شما می توانید احساس کنید که انرژی T-junction به معنای واقعی کلمه "خانه" را با کیفیت انرژی شجاع ، تهاجمی، شقی چیره می کند.

این اتفاق می افتد به خصوص اگر خانه به شدت در معرض شدید است، به این معنی است که هیچ محوطه اطراف آن وجود ندارد و بسیار نزدیک به جاده است.

متغیر دیگر یک مسیر کوتاه با ترافیک بسیار کم است و در این صورت اثرات منفی در صورت عدم وجود حداقل خواهد بود.

در فنگ شویی ، ترافیک در جاده ها اغلب با جریان رودخانه مقایسه می شود. هرچه ترافیک قوی تر باشد جریان رودخانه قوی تر می شود. این یک راه آسان برای احساس یا تصور انرژی است که عجله به خانه می دهد . تفاوت، با این حال، این است که با رودخانه شما انرژی با کیفیت بالا دریافت می کنید، حتی اگر آن را فریاد بزنید، زمانی که با ماشین ها شما تنش و آلودگی زیاد را دریافت می کنید.

آیا راهنمایی های فنگ شویی خوب برای بهبود خانه T-link وجود دارد؟

بله، ابتدا همیشه یک ایده خوب است که جریان چی را در خانه تان بررسی کنید و همچنین حداقل نکات اولیه خانه فنگ شویی را اعمال کنید.

دوم، ببینید که چه کاری می توانید در خارج انجام دهید، و همچنین در مورد انرژی T-junction.

محوطه سازی هوشمند برای محافظت از درهای ورودی شما و همچنین هر پنجره ای که توسط انرژی اضطراب ضربه می زند، بهترین راه حل فنگ شویی است.

شما همچنین می توانید انرژی را از داخل خنثی کنید / نرم کنید. به عنوان مثال، شما می توانید یک ردیف از گیاهان در پنجره های پنجره ای از تمام پنجره های رو به جاده داشته باشید. یک یا چند خوشه کریستال می تواند در پنجره خانه ای که به طرف T قرار دارد، کار خوبی انجام دهد.

درمان پنجره هوشمند همچنین می تواند اثرات منفی انرژی T-junction را کاهش دهد.

بسیاری از مشاوران فنگ شویی توصیه می کنند یک آینه bagoo در خارج از خانه اتصال T، ببینید اگر دوست دارید این درمان فنگ شویی برای خانه خود را.

وضعیت مشابه فنگ شویی به چالش کشیدن با خانه های Y-linking رخ می دهد، اما با فنگ شویی کمی کمتر چالش برانگیز است. یک خانه ی اتصالی می تواند انرژی "گمشده" را برای افرادی که در خانه زندگی می کنند، ایجاد کند، بنابراین مهم است که انرژی خود را در خارج و همچنین در داخل آن تعادل برقرار کنید.

ادامه خواندن: نکات فنگ شویی برای بهبود در خارج از خانه شما